Tervisekassa

Loo Hambaravi on Tervisekassa lepingupartneriks nii laste- kui täiskasvanute hambaravi osutamisel

  • hambaravihüvitis ravikindlustusega täiskasvanule
  • hambaproteeside hüvitis ravikindlustatud pensionäridele ning osalise või puuduva töövõimega isikutele
  • alla 19-aastaste ravikindlustatud laste hambaravi, hambahaiguste profülaktika

Alla 19-aastastele ravikindlustatutele võimaldab haigekassa TASUTA hambaravi Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelus nimetatud teenustele.

Alates 1. jaanuarist 2018 saavad kõik täiskasvanud ravikindlustusega inimesed aastas 40 eurot hambaravihüvitist, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 50% arvest. 

Lapseootel naised ja alla üheaastaste laste emad saavad hambaravihüvitist kuni 85 eurot aastas, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 15% arvest ise.

Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele

Proteesihüvitist on õigus saada ravikindlustatud

  • pensionäridel, kellel on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension
  • osalise või puuduva töövõimega inimestel
  • üle 63-aastastel inimestel

Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea esitama ühtegi avaldust ega dokumenti.

Rohkem infot: Tervisekassa

Tervisekassa

Lastekodu 48, Tallinn
info@tervisekassa.eeTel. 16363 ja 6696630