Haigekassa

Loo Hambaravi on Haigekassa lepingupartneriks nii laste- kui täiskasvanute hambaravi osutamisel

  • hambaravihüvitis ravikindlustusega täiskasvanule
  • hambaproteeside hüvitis ravikindlustatud pensionäridele ning osalise või puuduva töövõimega isikutele
  • alla 19-aastaste ravikindlustatud laste hambaravi, hambahaiguste profülaktika

Alla 19-aastastele ravikindlustatutele võimaldab haigekassa TASUTA hambaravi Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus nimetatud teenustele.

Alates 1. jaanuarist 2018 saavad kõik täiskasvanud ravikindlustusega inimesed aastas 40 eurot hambaravihüvitist, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 50% arvest. 

Lapseootel naised ja alla üheaastaste laste emad saavad hambaravihüvitist kuni 85 eurot aastas, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 15% arvest ise.

Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele

Proteesihüvitist on õigus saada ravikindlustatud

  • pensionäridel, kellel on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension
  • osalise või puuduva töövõimega inimestel
  • üle 63-aastastel inimestel

Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ning tagantjärele ei pea esitama ühtegi avaldust ega dokumenti.

Rohkem infot: Eesti Haigekassa

Eesti haigekassa

Lastekodu 48, Tallinn
info@haigekassa.ee
Tel. 16363 ja 6696630